MATERIAALIT

FY1

Kävelijän paikan kuvaaja

FY2

TYÖ: Hydrostaattinen paine
TYÖ: Ominaislämpökapasiteetin määrittäminen