Kuvaajat

Kuvaajan piirtäminen GeoGebralla

Mittaustulokset kirjoitetaan laskentataulukkoon, kopioidaan ja liitetään jostakin taulukosta tai tuodaan csv-tiedostona.
Mittaustuloksiin sovitetaan malli.
Koordinaatisto muokataan kuvaajaan sopivaksi.
Koordinaattiakselit nimetään.
Mittauspisteiden muoto ja väri sekä kuvaajan väri muutetaan tarvittaessa.

Mittausdata GeoGebraan

Kirjoita, kopioi tai tuo tiedostona mittausdata laskentataulukkoon.


Mallin sovittaminen mittausdataan

Maalaa mittausdatan sisältävät solut. Valitse kahden muuttujan regressioanalyysi.


Paina analysoi.


Vaihda tarvittaessa koordinattiakselit.Valitse mittausdataan sopiva kuvaaja pudotusvalikosta regressiomalli.


Kopioi kuvaaja piirtoalueelle ja sulje data-analyysi-ikkuna.


Säädä kuvaaja-alue sopivaksi siirtämällä piirtoaluetta ja säätämällä koordinaattiakselit hiirellä vetämällä.Piirrä kuvaaja mittauspisteiden alueelle kirjoittamalla syöttökenttään ehto ja funktio.
Poista piirtoalueelta alkuperäinen kuvaaja ottamalla algebra-ikkunassa valinta kuvaajan kohdalta pois.


Poista funktion nimi piirtoalueelta. Avaa hiiren kakkosnapilla valikko ja ota valinta pois kohdasta näytä nimi.


Mittauspisteisiin sovitettua funktiota voi muokata kaksoisklikkaamalla funktiota Algebra-ikkunassa.

Mittauspisteisiin voi sovittaa funktion kirjoittamalla syöttökenttään Sovita, jolloin valikosta voi valita sovitettavan mallin.

Koordinaattiruudosto

Lisää koordinaattiruudusto hiiren kakkosnapilla avautuvasta valikosta. Valitse ruuduston muokkaamista varten valikosta Piirtoalue...


Muuta välilehdellä koordinaattiruudusto x- ja y-akselin jaotus sopivaksi.

Koordinaattiakselien nimeäminen

Valitse lisää teksti.


Klikkaa piirtoalueella kohtaa, johon teksti tulee. Kirjoita avautuvassa ikkunassa suureen tunnus ja yksikkö LaTeX-koodina.


Nimeä vastaavasti toinen koordinaattiakseli.


Mittauspisteiden väri ja muoto, kuvaajan väri

Muuta mittauspisteiden muoto ja väri valitsemalla listan ominaisuudet.Muuta kuvaajan väri vastaavasti kuin mittauspisteiden väri.


Kuvaajan rajaaminen vastaukseen


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.