TVT-OHJEITA

Kaikki tämän sivun ohjeet on tehty opettamiani lukion fysiikan kursseja varten. Jaan tekemäni ohjeet lisenssillä CC BY-NC-SA 4.0.

Ohjeita lv 20-21

Logger Pro 3.16

Ohjeita lv 18-19

Kuvaaja LibreOffice (6.0) Calc
Kuvaaja GeoGebra Classic 5 (mittausdatasta pistelista)
Videoanalyysi Logger Pro:lla (3.15)

Ohjeita lv 17-18

LibreOffice

Ohjeita lv 16-17

Kytkentäkaavio Dia-ohjelmalla ohjevideo
Kuvaajat

Vanhoja ohjeita ja esimerkkejä

Ohjeita lv 15-16
Ohjeita ja esimerkkejä sähköiseen vastaamiseen lv 14-15
Kokeiluja ja kokemuksia 1.1.2014 - 15.12.2016 blogissa Fysiikan opetus ja oppiminen